Herentalse Geschiedkundige Kring
Welkom
Historisch overzicht
Publicaties
  & hoe bestellen
Evenementen
Verslagen
Nieuws
Contact
Foto's
Links
PUBLICATIES

Hoe bestellen ?
Na het ontslag van Jan Goris als stadsarchivaris, maar nog steeds secretaris van de Herentalse Geschiedkundige Kring, zijn de jaarboeken van de Herentalse Geschiedkundige kring niet langer meer verkrijgbaar op het stadsarchief. Voorlopig kunnen de jaarboeken en publicaties alleen nog besteld of afgehaald worden ten huize van Jan Goris op het adres: Nieuwstraat 20, 2200 Herentals (secretariaat van de Herentalse Geschiedkundige Kring). Het verdient aanbeveling vooraf telefonisch een afspraak te maken op het nummer 014 / 21 33 33 of per email : janm.goris@telenet.be met vermelding van je naam en telefoonnummer .

Jaarboek I (1986)prijs € 22,00
 • Oorsprong en evolutie van het Herentalse stadswapen
 • Jan-Modest Goris
 • De industrialisatie in Herentals (1750-1914)
 • Jef Van Den Bosch
 • De geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw
 • Hilde Sels
 • De lindebloesem van de kasteeldreef te Noorderwijk had ook een economische waarde
 • Edwin Coremans
 • Het pijnlijke avontuur van Pieter Oosterbaan, een Hollandse collegeleerling te Herentals in 1578
 • Jan Cools
 • De laatste levensdagen van de Herentalse molens, (XIXde - XXste eeuw)
 • Harry de Kinderen
  Jaarboek II (1987)prijs € 22,00
 • Lodewijk Jozef Heylen (1772-1844)
 • Jan-Modest Goris
 • De industrialisatie van Herentals (1750-1914) (Deel II - Vervolg)
 • Jef Van Den Bosch
 • De geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw (Deel II - Vervolg)
 • Hilde Sels
 • Een prijsboek van het Herentalse Augustijnencollege uit 1706
 • Jan Cools
 • Uit het verleden van de Herentalse molens
 • Harry de Kinderen
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
 • Slotakkoord van meer dan zeven eeuwen Begijnhof te Herentals. De laatste begijntjes op het Herentalse Hof
 • Jan-Modest Goris
 • Herentals in oude prentkaarten
 • Jan-Modest Goris
  Jaarboek III (1988)prijs € 22,00
 • De postgeschiedenis van Herentals tot 1842
 • August Peelaerts
 • Van dichten comt mi cleine bate... Belevenissen van marktzanger Cornelius Janssens
 • Jan Cools
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
 • Herentals in oude prentkaarten
 • Jan-Modest Goris
 • Tot de nederlandsche jeugt... .Strijdgedicht van P. Corbeels (1790)
 • Jan-Modest Goris
  Jaarboek IV (1989)prijs € 22,00
 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen
 • Frans Penders
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
 • Slotakkord van meer den zeven eeuwen Begijnhof te Herentals. De laatste begijntjes op het Herentalse Hof (Deel II - Vervolg)
 • Jan-Modest Goris
 • Herentals in oude prentkaarten III: het Kasteel ‘Le Paige’
 • Jan-Modest Goris
 • Motie van de Herentalse Geschiedkundige Kring betreffende de vrijwaring van het kasteel en park ‘Le Paige’
 •  
  Jaarboek V (1990)prijs € 22,00
 • Het politieke leven te Herentals (1918-1940)
 • Christina Megens
 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen (Deel II - Vervolg)
 • Frans Penders
 • ‘Den douche’ van Sint-Job. Een vleesontsmetter te Herentals (1900-1914)
 • Jan Cools
 • Onze-Lieve-Vrouw van het stadhuis te Herentals
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
 • Stad Herentals kocht een vijzel van Frans Claes uit 1598. Enkele beschouwingen over het leven en werk van vader en zoon Frans Claes
 • Jan-Modest Goris
 • Herentals in oude prentkaarten IV: De Herentalse windmolens
 • Jan-Modest Goris
  Jaarboek VI (1991)prijs € 22,00
 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen (Deel III - Slot)
 • Frans Penders
 • Schatten op een collegezolder. Het 19de eeuwse herbarium van dokter G.C. van Haesendonck uit Tongerlo in het Sint-Jozefscollege te Herentals
 • Jan Cools
 • Over de brandweer in Herentals in de Hollandse Tijd
 • August Peelaerts
 • Het ontstaan en de eerste uitvoering van het lied ‘Kempenland’ (J. Simons - A. Preud’homme)
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
 • De posthelikopter te Herentals (1950-1959)
 • Jos Gepts
 • Frans Verbiest
 • J. M. Goris
 • De Sint-Antoniusgrotten te Herentals (1914-1990)
 • Jan Cools
 • Het register van de kapelanieën van de HH. Michel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals
 • + Frans Verbiest
  Jaarboek VII (1992)prijs € 22,00
 • Het Jordaensjaar ook te Herentals. Twee vergeten schilderijen in de St.-Waldetrudiskerk
 • Jan Cools
 • Drie doeken van de Antwerpse meester Jan Cossiers in de St.-Waldetrudiskerk te Herentals
 • Jan Cools
 • Het politieke leven te Herentals (1918-1940) (Deel II - Slot)
 • Christina Megens
 • Bijgeloof en exorcisme in de dekenij Herentals (1670-1773)
 • Frans Penders
 • Bibliografie dr. Jan-Modest Goris, met een ten geleide van
 • Hugo Verhaegen
 • Het verbouwingsverhaal van het Augustijnenklooster tot Stadsarchief
 • Leo Geens
 • Het legaat Le Paige: toch een oplossing
 • Paul Snoeys
 • Herentalse Geschiedkundige Kring dringt aan op de aanstelling van een bekwaam en ervaren architect die vaart zet achter het restauratiedossier van de St.-Catharinakerk
 •  
 • De stichtingsgeschiedenis van de Herentalse Geschiedkundige Kring
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
 • Fotografeerde kunstfotograaf Xavier Puls in 1988 de laatste kruisweg van de Kruisberg, die eeuwenlang te 15 u. aanving? Enkele beschouwingen bij een unieke fotoreportage en bij een typisch Kempische devotie van 1968 tot 1992
 • Jan-Modest Goris
 • Het register van de kapelanieën van de HH. Michiel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals
 • + Frans Verbiest
  Jaarboek VIII (1993-1998)prijs € 20,00
 • De oorsprong van het domein Ter Vesten te Herentals gaat terug tot 1775
 • Jan-Modest Goris
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944)
 • + Frans Verbiest
 • Enkele volksverhalen en legenden uit Herentals en omgeving
 • Renaat Bulckens
 • De grote Bert Van Hove, een pionier in de geschiedenis van de Belgische motorsport
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
  Jaarboek IX (1999)prijs € 20,00
 • De behandeling van het schilderij ‘De Bruiloft van Kana’ van Jan Cossiers (1600-1671)
 • Regine Guislain-Witterman
 • Sporen van het oorlogsrumoer rond Breda in het oudste kerkregsiter van Bouwel
 • Francis Drijbooms
 • Enige interessante documenten aangaande de beginperiode van de Herentalse ‘Harmonie van de Kerk’
 • Jan Cools
 • Uit het verleden van de Bovenpoort en de Zandpoort, de twee overgebleven Herentalse stadspoorten
 • Jan Cools
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
 • Excelsior! Historie van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Herentals (1795-1995)
 • Jan-Modest Goris
 • Zo was Herentals in de jaren 1942-1954
 • Jan-Modest Goris
 • In dankbare herinnering aan Emil Julius Müller
 • Jan-Modest Goris
 • Het laatse begijntje te Herentals overleden
 • Jan-Modest Goris
  Jaarboek X (2000)prijs € 22,00
 • Rond het Sint-Anna-altaar. Inleiding tot de bijdragen naar aanleiding van de restauratie van het Sint-Annapaneel en het altaar in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals
 • Jan Cools
 • Technologisch onderzoek en behandeling van het paneel ‘De Maagschap van de H. Anna’
 • Lies De Maeyer
 • Onderzoek van de afwerkingslagen op het Sint-Anna-altaar, het Sint-Annabeeld en de muur achter het altaar
 • Hugo Vanden Borre
 • Het paneel ‘De Maagschap van de H. Anna’ in de Sint-Walderudiskerk te Herentals
 • Natasja Peeters
 • Plaatsing en verplaatsing van de altaren in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van de 17de tot de 20ste eeuw
 • Jan Cools
 • Kerkmeubilair van meester-schrijnwerker Jacobus Verbuecken (1627-1700) in Herentals en omgeving
 • Jan Cools
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944) (Deel II)
 • + Frans Verbiest
 • Een besloten hofken. Twee afsluitmuren van het begijnhof gerestaureerd
 • Jan Cools
 • Bibliografie Jozef-Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965)
 • Jan-Modest Goris
 • De Vaart, een drukke verkeersader dwars door Herentals tijdens het interbellum
 • Jules Müller
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van den Bosch
 • Een stuk verdwenen stadsvest even opnieuw zichtbaar
 • Jan-Modest Goris
 • Jef Lievens: van ‘Het Kempenland’ tot ‘Koppen uit de keizerlijke stede'
 • Jan-Modest Goris
 • Motie van de Herentalse geschiedkundige Kring van 12 augustus 1999 betreffende de persberichten nopens een eventuele verkoop van de Stadsbrouwerij ‘Het Schaliken’
 •  
 • Inhoud van de Historische Jaarboeken van Herentals I - X (1986-2000) volgens auteurs
 • Jan-Modest Goris
  Jaarboek XI (2001)prijs € 22,00
 • ‘Frivol ende absurd?’ Een conflict tussen de historieschilder Frans Francken en de brouwers van Herentals over het altaarstuk van de Verrijzens in 1605
 • Natasja Peeters
 • De muziekcollectie van de Sint-Waldetrudiskerk en enkele Herentals archiefdocumenten; stille getuigen van een rijk muzikaal verleden
 • Katrien Steenlandt
 • De evolutie van een stedelijk landschap. Het oude kerkhof rond de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van vroeger tot nu
 • Jan Cools
 • Heidebrand. Geschiedenis van de Herentalse Studentengild (1905-1944) (Deel III)
 • + Frans Verbiest
 • Jeddollekes
 • Toon Esch
 • Pol Heyns, Kempisch letterkundige en volkskundige (1906-1960)
 • Jan-Modest Goris
 • Pol Heyns als volkskundige
 • Jozef Van Haver
 • Pol Heyns, letterkundige en journalist
 • Gaston Durnez
 • De bezetting van Herentals tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • August Peelaerts
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
  Jaarboek XII (2002)prijs € 27
 • De Zwitserse kolonie in Herentals (1912-1950)
 • Jules Müller
 • Het volksonderwijs te Herentals van de vijftiende eeuw tot het einde van het Ancien Régime
 • Jan Cools
 • Het familibedrijf van Joseph Van Aerschot en zonen, decoratieschilders
 • Linda Van Langendonck
 • Van klokkenververs, peestekers, messentrekkers, nestbevuilers en andere Herentalse spotnamen. Enkele humoristische bespiegelingen rond de Herentalse spotnamen
 • Renaat Bulckens
 • Nog over jedollekes. Een rechtzetting
 • Toon Esch
 • Sint-Gregoriusklok in het begijnhof uit het klooster Nazareth te Waalwijk afkomstig?
 • Marius van Loon
 • Dichtung und Wahreit in de Herentals gedenkschriften van Ernest Claes. Enkele kritische beschouwingen bij het werk van Ernest Claes naar aanleiding van een pas opgedoken manuscript van Pol Heyns ‘Ernest Claes en Herentals (1928)’
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
  Jaarboek XIII (2003)UITGEPUT
 • Ten Geleide
 • Jan-Modest Goris
 • Naar een wetenschappelijk verantwoorde synthese van de geschiedenis van het Gasthuis van Herentals. De historiografie van het Herentalse Gasthuis
 • Jan-Modest Goris
 • Een gasthuis in de Nederij (dertiende-zestiende eeuw). Met de moed om op te staan en door te gaan
 • Anneleen De Staercke
 • De oudste oorkonden van het Herentalse Gasthuis. Een keuze van documenten in Nederlandse vertaling
 • Jan Cools
 • Statuten en ordonantiën van het Herentalse Gasthuis. Tekstuitgave volgens het enige bewaarde afschrift met aantekeningen
 • Jan Cools
 • Het Gasthuis van Herentals in een politieke storm. De Franse periode (1795-1815)
 • Karel Veraghtert
 • De gebouwen van het Gasthuis van Herentals in de negentiende en twintigste eeuw
 • Jan Cools
 • De gasthuisschuur te Herentals
 • Mimi Debruyn
 • De gezondheidstoestand van het kanton Herentals rond 1845. Een merkwaardig medisch verslag van dokter J.B.J. Heylen
 • Jan Cools
 • Het leven van de Herentalse Gasthuiszusters in de twinigste eeuw
 • Mia Tegenbos
 • Het AZ Sint-Elisabeth tussen 1970 en nu
 • Herman Heylen
 • Vlucht naar Ieper (10-28 mei 1940)
 • Clara Vanden Bosch
  (Zr. Juliana)
 • Herinnering aan het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog
 • Irma Maes (Zr. Angela)
 • De kleding van de gasthuiszusters
 • Irma Maes (Zr. Angela)
 • De arts patiënt. Kroniek van een gezondheidsverstoring anno 2000
 • Denie Avonds
 • Naamlijst van de gasthuiszusters van Herentals (1327-2003)
 • Jef Leysen
 • Naamlijst van de kapelaans en pastoors bij de gasthuiszusters van Herentals (1282‑2003)
 • Jef Leysen
 • Naamlijst van de voorzitters, secretarissen en ontvangers van de COO en het OCMW (vanaf 1925) en van de ziekenhuisdirecteurs, hoofdgeneesheren en hoofden van het verpleegkundig departement (vanaf 1961)
 • Mia Tegenbos
  Jaarboek XIV (2004)prijs € 30
 • Een stuk Herentalse stadsomwalling opgegraven. Noodonderzoek
 • Katrien Van Iseghem
 • Tweehonderd jaar fortificaties te Herentals
 • Roger Pluys
 • Het onderwijs te Herentals in het Frans tijdvak (1792/1794-1814). Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs te Herentals
 • Jan Cools
 • Een unicum: Herentals, stad met vijf kanalen
 • Michel Willocx
 • De Zwiterse kolonie in Herentals (1912-1950) (Deel II - Slot)
 • Jules Müller
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944)(deel IV)
 • + Frans Verbiest
 • Van klokkenververs, peestekers, messentrekkers, nestbevuilers en andere Herentalse spotnamen. Enkele humoristische bespiegelingen rond de Herentalse spotnamen (Deel II - Slot)
 • Renaat Bulckens
 • Terug naar Biblebom
 • Antonius Esch
 • Huldetoespraak voor Ernest Claes naar aanleiding van diens vijfenzestigste verjaardag uitgesproken door Pol Heyns op de jaarvergadering van de Vereniging van Kempische Schrijvers (1950)
 • Jan-Modest Goris
 • Het Hertals dialect
 • Jef Van Den Bosch
  Jaarboek XV (2005)prijs € 30
 • Carolus van Espinosa en het Herentalse Gasthuis
 • Ernest Persoons
 • Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het beheer van de onroerende goederen
 • Jasperine Willems
 • Herentals, de Kempen en de oude oehoe in het Studentenkosthuis 'Bij Fien Janssens' van Ernest Claes
 • Viktor Claes
 • Herbergen in Herentals tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw
 • Jules Müller
 • Het Hertals dialect (deel XIII)
 • Jef Van den Bosch
  Jaarboek XVI (2006)prijs € 34
 • De Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Herentals en het beheer van de onroerende goederen (1795-1815) (Deel II en slot)
 • Jasperine Willems
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentals Studentengild (1905-1944) (Deel V en slot)
 • Frans Verbiest (+)
 • Enkele aspecten van de relaties tussen ’s Hertogenbosch en Herentals tijdens het Ancien Régime vanuit Herentals perspectief
 • Jan - M. Goris
 • Louis (Ludwig) Neefs als leerling van het gepatroneerd Sint-Jozefscollege te Herentals (1951-1952)
 • Jan - M. Goris
 • Vertellingen rond het Herentals begijnhof
 • Renaat Bulckens
 • In memoriam Renaat Bulckens
 • Jan – M. Goris
 • Het Hertals dialect XIV
 • Jef Van Den Bosch
  Jaarboek XVII (2007)prijs € 24
 • Stadsarchivaris Jan Goris werd 65 jaar
 • Ernest Persoons
 • Het Herentalse termijngebied van de Mechelse karmelieten
 • Ernest Persoons
 • De mislukte poging van de vrijheid Geel om de vier stadspoorten van Herentals aan te kopen (1759)
 • Jan – M. Goris
 • Bij de terugkeer van de Christus op de Koude Steen naar de Herentalse begijnhofkerk
 • Jan Cools
 • Chronologische lijst met beknopte biografieën van de 22 Herentalsenaren die in het kanton (vanaf 1921 district) Herentals tot lid van de provincieraad werden gekozen
 • Jan – M. Goris
 • Herentalse Kroniek:
 • De bezetting van Herentals in de Eerste Wereldoorlog
 • August Peelaerts
 • Een merkwaardige foto van de Duitse inval in Herentals op 14 mei 1940
 • August Peelaerts
 • Herentals in oude prentkaarten
 • Jan – M. Goris
 • Het Hertals dialect XV
 • Jef Van Den Bosch
  Jaarboek XVIII (2008)prijs € 29
 • Het onderscheid tussen Brabantse steden en vrijheden op de gilde- en rederijkerswedstrijden (15de en 16de eeuw)
 • Jan-M. Goris
 • Funerair erfgoed van de Herentalse ijzergieterij van August Van Aerschot en zonen. Een verkenning.
 • Jan Cools
 • De hoed van de vrijheid. Publieke opinie en de Brabantse Omwenteling in Herentals.
 • Hans Suykens
 • Muziekkiosken van Van Aerschot. Het evenbeeld van de afgebroken kiosk van Herentals staat in Neerpelt.
 • Jan Cools
 • Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te Herentals
 • Caroline Vandegehuchte
 • Herentalse Kroniek:
 • Albert Laureys, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2007
 • Jan-M. Goris
 • Jan Cools, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2008
 • Jan-M. Goris
 • Standpunt van de Herentalse Geschiedkundige Kring vzw betreffende de voormalige dynamietfabriek in de Wuytsbergen, goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering van 2 oktober 2008
 • René Baeten crosst in Leopoldstad (1959-1960)
 • Jan-M. Goris
 • Wiske Ceulemans, al meer dan een halve eeuw het geheugen van het begijnhof
 • Marc Helsen
 • Over de Worst van Wellens en andere rare namen van Herentalse kruispunten
 • Jan Peelaerts
 • Over de Herentalse Kattenberg en nog enkele bucolische beschouwingen
 • Jan Peelaerts
 • De stempels van de Duitse militaire bezetting te Herentals tijdens de Eerste Wereldoorlog
 • August Peelaerts
 • De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia
 • Het laatste heksenkruis te Herentals
 • Jan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVI
 • Jef Van Den Bosch
  Voor België bedragen de verzendingskosten 5 €
  Jaarboek XIX (2009)prijs € 29
 • Het ontstaan en de betekenis van het Herentalse vrijheidscharter van 1209.
 • Jan-M. Goris
 • Een schilderij dat men liever kwijt dan rijk was: 'Het Laatste Oordeel' van Ambrosius Francken in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.
 • Jan Cools
 • Reiniging en conservatie van het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.
 • Ann Biebuyck
 • Deo Uni ac Trino. Het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals, de Broederschap van de Heilige Drievuldigheid en de Trinitariërs.
 • Jan Cools
 • 't Peerdsbos. Verslag van een onderzoek.
 • Toon Esch
 • Cornelis Verwimp, een pedofiele Kempische kluizenaar.
 • Ernest Persoons
 • Partnerkeuze als indicator voor een opener samenleving in het Herentals van de negentiende eeuw (deel 1).
 • Koen De Schutter
 • Herentalse Kroniek:
 • Van het middeleeuwse Herentals 'twee-stuiversbier' tot de Hertalse Poorter (2009)
 • Jan-M. Goris
 • IJzer uit Herentals, onverwoestbaar en alomtegenwoordig. Een terugblik op de Van Aerschot-fotowedstrijd
 • Jan Cools
 • Het Hertals dialect XVII
 • Jef Van Den Bosch
  Voor België bedragen de verzendingskosten 5 €
  Jaarboek XX (2010)prijs € 33
 • Van Francken tot Fraikin. '800 jaar Herentals' in de Sint-Waldetrudiskerk, terugblik en presentatie van de bijdragen.
 • Jan Cools
 • De blik naar boven. Rogier van der Weyden en de bouwsculpturen in de Sint-Waldetrudiskerk.
 • Bart Fransen
 • Kwaliteit uit Brussel. Het retabel van Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus te Herentals, een werk uit het Bormanatelier.
 • Ria De Boodt
 • De Francken-dynastie in vogelvlucht, en in het bijzonder hun werk in de Herentalse Sint-Waldetrudiskerk.
 • Natasja Peeters
 • Het funeraire oeuvre van Charles-Auguste Fraikin
 • Frank Tubex
 • De bouwgeschiedenis van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals verteld door haar gehouwen stenen en vertaald.
 • Frans Dopéré
 • Partnerkeuze als indicator voor een opener samenleving in het Herentals van de negentiende eeuw (deel 2).
 • Koen De Schutter
 • Kunstwerken van de Poolse kapucijn Stanislas Klawitter in Herentals.
 • Ernest Persoons
 • Herentalse Kroniek:
 • De laatste heksenkruisen te Herentals
 • Jan-M. Goris
 • IJzergieterij en Smederij Van Aerschot te Herentals. Lijst van bekende werken uit het bedrijf van August Van Aerschot en de bedrijven van zijn zonen Joseph en Leonard Van Aerschot. Stand van februari 2011.
 • Jan Cools
 • Jos Baudoin en de Kempen.
 • Jan-M. Goris
 • Frans Van Elsen, prijs van cultuurverdienste van de stad Herentals (2010).
 • Jan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVIII
 • Jef Van Den Bosch
 • Historisch kleingoed.
 • Jan-M. Goris
 • Inhoud van de Historische Jaarboeken van Herentals I-XX (1986-2010) volgens auteurs.
 • Jan-M. Goris
  Voor België bedragen de verzendingskosten 5 €
  Jaarboek XXI (2011)prijs € 20
 • Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse stedengroep en hun positie in de stedelijke hiĂ«rarchie van het hertogdom Brabant (14de-16de eeuw) deel I
 • Jan-M. Goris
 • Plattelandspublicaties voor de jury. Casus: het hof van assisen te Antwerpen (1831-1914)
 • Bram Delbecke
 • De binnenrestauratie van de Lakenhal te Herentals. Een tussentijds rapport over de eerste fase
 • Philip Baelus
 • Herentalse Kroniek:
 • Een berechtingsciborie van de Herentalse begijnhofkerk uit 1719 herontdekt
 • Jan Cools
 • Historisch kleingoed
 • Jan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVIII
 • Jef Van Den Bosch
  Voor België bedragen de verzendingskosten 9 €
  Jaarboek XXII (2012)prijs € 23
 • Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse stedengroep en hun positie in de stedelijke hiërarchie van het hertogdom Brabant (14de-16de eeuw) deel II
 • Jan-M. Goris
 • De oude dekenij te Herentals. Drie eeuwen bouwgeschiedenis
 • Jan Cools
 • Het Herentals handschrift van Het Ryck Gods van Joannes Evangelista van ’s-Hertogenbosch, O.F.M. Cap.
 • Ernest Persoons
 • Herentalse Kroniek:
 • Verkleurde jeugdherinneringen van Ernest Claes aan de Anglo-Boerenoorlog
 • Jan-M. Goris
 • Historisch kleingoed
 • Jan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XIX
 • Jef Van Den Bosch
  Voor België bedragen de verzendingskosten 9 €
  Andere publicaties
  De Boerenkrijg (anastatische uitgave)€ 11,00H. Conscience
  Herentals Goed Bekeken€ 3,70J.M. Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 2 - Stadsfinanciën te Herentals€ 5,00J.M. Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 3 - Enkele aspecten van de rechtspraak te Herentals€ 2,50J.M. Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 4 - Plunderde wethouder Constantijn Rubens de St.‑Waldetrudiskerk ?€ 2,50J.M Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 5 - Gemerkte beelden van Nicolaas Vander Veken€ 2,50M. Mommeyer
  Herentalse Bijdragen nr. 6 - Doorslaggevende factoren bij de benoeming van stadssecretarissen€ 3,70J.M. Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 7 - Het ‘meien’ in de Antwerpse Kempen€ 3,70J.M. Goris
  Herentalse Bijdragen nr. 8 - Herentalse van welvarend industrieel centrum tot arme garnizoenstad€ 5,00J.M. Goris
  Bernardientje De Vries€ 9,80P. Heyns
  Metaalverleden van Herentals€ 3,00J. Cools
  Hoe Herentals de 2de Wereldoorlog beleefde€ 22,00Jan Vincx
  Bouwgeschiedenis van het Sint Catharinabegijnhof te Herentals€ 29,00Jan Cools
  Paul Bellemans
  De begijnhofkerk van Herentals. Bouwgeschiedenis en kunstinventaris van de Sint-Catharinakerk.€ 55,00Jan Cools
  Orgels in Herentals.€ 5,00Jan Cools
  Bart Wuilmus
  m.m.v. Patrick Roose
  Uitgaven van het Centrum voor Historische Wetenschap: (anastatische uitgaven)
 • Nr. 3 - Oorkondenboek van het Gasthuis van Herentals
 • € 8P.J. Goetschalckx
 • Nr. 4 - Oorkonden van het Begijnhof te Herentals
 • € 5J.R. Verellen
 • Nr. 5 - De oudst breed uitgewerkte begijnhofregel
 • € 3J.R. Verellen
 • Nr. 6 - De Keuren van Herentals
 • € 8R. Verstreyden
  J.R. Verellen
 • Nr. 7 - Bijdragen over Herentals en de Kempen
 • € 10J.R. Verellen
  HOE BESTELLEN?
  Na het ontslag van Jan Goris als stadsarchivaris, maar nog steeds secretaris van de Herentalse Geschiedkundige Kring, zijn de jaarboeken van de Herentalse Geschiedkundige kring niet langer meer verkrijgbaar op het stadsarchief. Voorlopig kunnen de jaarboeken en publicaties alleen nog besteld of afgehaald worden ten huize van Jan Goris op het adres: Nieuwstraat 20, 2200 Herentals (secretariaat van de Herentalse Geschiedkundige Kring). Het verdient aanbeveling vooraf telefonisch een afspraak te maken op het nummer 014 / 21 33 33 of per email : janm.goris@telenet.be met vermelding van je naam en telefoonnummer .
  © Herentalse Geschiedkundige Kring